<

Úvod

 

 

Našim cílem je podpořit účast veřejnosti na plánování a rozhodování o záměrech a projektech, které mohou ovlivnit životní prostředí. Chceme podporovat iniciativy, aktivní jednotlivce, propojovat je a posilovat jejich lokální kampaně. Snažíme se o to prostřednictvím aktivní účasti na kauzách, specializovaným poradenstvím, vzděláváním a propojováním aktivních občanů a občanek, iniciativ a organizací.

ROZVOJ OBČANSKÉ ANGAŽOVANOSTI je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz)

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

V rámci tohoto projektu vedeme kampaň za otevřenou veřejnou správu a v rámci projektu Rozvoj občanské angažovanosti usiluje jednak o zveřejňování informací veřejné správy ve formě tzv. otevřených dat a jednak o tvorbu participativních nástrojů postavených na těchto otevřených datech, které by umožnily rychlejší a snazší zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování projektů a záměrů města Brna.

ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ je podpořen Ministerstvem životního prostředí. (www.mzp.cz).

index

V rámci tohoto projektu vedeme kampaň za otevřenou veřejnou správu a v rámci projektu Rozvoj občanské angažovanosti usiluje jednak o zveřejňování informací veřejné správy ve formě tzv. otevřených dat a jednak o tvorbu participativních nástrojů postavených na těchto otevřených datech, které by umožnily rychlejší a snazší zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování projektů a záměrů města Brna.

ANGAŽOVANĚ OFFLINE aneb Životní prostředí a rozvoj v rukách aktivní
veřejnosti (nejen) v Brně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz)

Cílem projektu je zvýšit zapojení veřejnosti do rozhodování o životním prostředí.
Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím profesionalizace lokálních občanských lídrů a iniciativ, zvýšením jejich kvalifikace v měkkých participativních metodách a aplikací těchto metod v konkrétních projektech a záměrech ovlivňujících životní prostředí místních komunit.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Vše

Pozvánka na seminář - Zapojování veřejnosti: problém nebo výzva?

23.5.2016
saminar open data 3 orez

Srdečně Vás zveme na 2denní seminář o participaci veřejnosti za pomoci přímých metod i online nástrojů. Čekají Vás přednášky, nácviky i diskuze.

Seminář je otevřen pro širokou veřejnost – vítáni jsou zejména zástupci a zástupkyně veřejné správy, lidé aktivní na lokální úrovni i se zájmem […]

NESEHNUTÍ vydává publikaci o zapojování veřejnosti do rozhodování

30.3.2016
Ang offline publikace obal

NESEHNUTÍ vydává publikaci Angažovaně offline, která shrnuje čtyři příklady dobré praxe při zapojování veřejnosti na úrovni měst, obcí a městských částí. Publikace vznikla na základě stejnojmenného projektu, který podporuje občanské iniciativy ve snaze o zapojení do rozhodovacích procesů v místě jejich bydliště. Za pomoci odborných konzultantů […]

Aktuality

Pozvánka na seminář - Zapojování veřejnosti: problém nebo výzva?

23.5.2016
saminar open data 3 orez

Srdečně Vás zveme na 2denní seminář o participaci veřejnosti za pomoci přímých metod i online nástrojů. Čekají Vás přednášky, nácviky i diskuze.

Seminář je otevřen pro širokou veřejnost – vítáni jsou zejména zástupci a zástupkyně veřejné správy, lidé aktivní na lokální úrovni i se zájmem […]

Pozvánka na seminář DATschool vol. 2 (27. - 31. 10. 2015)

2.10.2015
DATschool2 Léto plné radování skončilo, přišel čas naučit se něco nového. A protože trendem této sezóny bude práce s daty, zdroji, médii, informacemi a populisty, má tu pro vás NESEHNUTÍ pětidenní zážitkový seminář DATschool, vol. 2!

DATschool přináší vyváženou kombinaci přednášek odborníků a odbornic, zážitkového programu a radosti ze života: […]

Přispějte nám na práci s otevřenými daty a rozhýbejte naše města!

14.9.2015
Brno participativne

Dnes spouštíme crowdfundingovou kampaň programu Občanské oko. Finanční prostředky nám pomůžou v práci při získávání dalších otevřených dat a pomohou nám otevřít další veřejné instituce.

Zároveň pro vás vytváříme dvě modelové aplikace, které budou otevřená data využívat – jednu na veřejnou dopravu a cyklodopravu ([…]

More aktuality »

Akce

VEŘEJNĚ a OTEVŘENĚ | Otevřená data pro každého

31.7.2015
DSC00086

Chcete vaši radnici transparentnější? Chcete zveřejnit data, která vaší instituci či firmě leží v šuplíku?

Chcete se naučit, jak využít otevřená data pro vaši kampaň? Chcete zjistit, co za tím stojí za práci a kdo vám s tím může pomoci?

Zajímá vás, jak z otevřených dat […]

KURZ PARTICIPACE - uzávěrka přihlášek

21.5.2015
UPmB

Praktický kurz vybraných participačních metod cílí na cca 15 lokálních lídrů či lídryň, kteří se zabývají kampaní, kauzou s vazbou na zlepšování či ochranu kvality životního prostředí v místě, kde žijí. Vítán je i zájem o účast těch, kteří ví a chtějí participovat na přípravě […]

Výfukové částice a kvalita života v Brně

28.4.2015
Úvoz_2

Panelová diskuse dánského experta Kaare Press-Kristensena, dopravního projektanta Adolfa Jebavého a architekta Radka Suchánka k tématu polétavého prachu z dopravy v Brně a možnostech řešení.

V úterý 28.dubna 2015 od 17h.

V sále hotelu AMPHONE – třída Kpt. Jaroše 1942/29, Brno.

Tlumočení Kaareho přenášky do […]

Setkání sítě ROZOBAN (ROZvoj OBčanské ANgažovanosti)

29.1.2015
1. setkani ROZOBAN nahled obrazek

Dne 26.2.2015 se v Praze v zasedací místnosti organizace Zelený kruh (Lublaňská 398/18, 110 00 Praha) uskuteční 1. letošní setkání sítě ROZOBAN (ROZvoj OBčanské ANagžovanosti). Setkání začíná v 10:00 a jeho předpokládaný konec bude mezi 14:00 až 16:00 dle délky diskuze. Zúčastní se jej zástupci […]

More akce »

Tiskové zprávy

NESEHNUTÍ vydává publikaci o zapojování veřejnosti do rozhodování

30.3.2016
Ang offline publikace obal

NESEHNUTÍ vydává publikaci Angažovaně offline, která shrnuje čtyři příklady dobré praxe při zapojování veřejnosti na úrovni měst, obcí a městských částí. Publikace vznikla na základě stejnojmenného projektu, který podporuje občanské iniciativy ve snaze o zapojení do rozhodovacích procesů v místě jejich bydliště. Za pomoci odborných konzultantů […]

Rozhoduje se o dopravě v Brně, pomůže web mujplanmobility.cz

16.3.2016
mujplanmobility blue

NESEHNUTÍ společně s dalšími občanskými iniciativami, experty, expertkami a firmami vytvořili webovou aplikaci mujplanmobility.cz, prostřednictvím které může veřejnost připomínkovat Plán udržitelné městské mobility. Dokument určí, jakým směrem se bude vyvíjet doprava v Brně v následujících desetiletích. Připomínky je možné podávat do konce března.

[…]

Radnice chce prověřit již prověřené

24.9.2015
uzemni_plan_290510_denik_clanek_solo

V pátek 25. září 2015 končí veřejné připomínkování Zadání změn územního plánu Brna celoměstského významu[1], které reaguje na zrušenou kontroverzní Aktualizaci z dob minulého vedení města. Občanské iniciativy i v této fázi podávají připomínky.  

V lednu 2015 uspěla před Krajským soudem v Brně […]

More tiskové zprávy »

Kauzy: